مدیریت گروه ژنتیک پزشکی

  نام و نام خانوادگی: دکترمجید مجرد

 

 
  تحصيلات:  دکتری (Ph.D) - ژنتیک پزشکی
 
  سمت/ رتبه: دانشیار  
  تلفن:
38002243(051)
 
  پست الكترونيك:

mojaradm[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي CV